Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Tvexperten detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Varan skall alltid returneras i obruten originalförpackning,

 

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis hörlurar, head-set och fjärrkontroller);

(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;

 

Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till kundservice@tvexperten.com. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet.

Skicka sedan varan med transportettiketten som vi förser, eller returnera den personligen till vår butik i Sollentuna. Tänk på att du står för risken om produkten skadas när den fraktas tillbaka till oss. Se därför till att varan är väl förpackad. Den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget hjälper produkten att ligga stadigt under transporten. Vid retur rekommenderar vi dig att använda ett transportemballage för att på så sätt ge extra skydd åt produkten. I de fall tillbehör saknas eller fysisk skada finns, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för att återställa varan till funktionellt skick. Eventuell fraktavgift som ursprungligen betalats för att erhålla varan återbetalas ej.

När du ångrar ditt köp betalar tvexperten.com tillbaka det belopp som du betalat för varan. Tvexperten.com har rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att varan har hanterats  i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vi tar även ut en returavgift:

Retur med fraktsedel: 89kr

Ombudsretur: 150 kronor

Retur på pall: 499 kronor

 

Tvexperten.com betalar snarast tillbaka beloppet, dock tidigast efter det att varan har kommit tillbaka och hunnit bli genomgången. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

Garanti

 

Tvexperten.com säljer alla produkter via Webbplatsen med 1 års garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

 

Reklamation

 

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden har totalt 3 års (garanti år samt ytterligare 2 år) reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. Kund som önskar nyttja reklamationsrätten vid fel på beställd vara ska kontakta tvexperten.com så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Kontakt sker via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

Tvexperten.com står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer tvexperten.com att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Tvexperten.com strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att tvexperten.com mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. tvexperten.com förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer tvexperten.com riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.