Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. Kund som önskar nyttja reklamationsrätten vid fel på beställd vara ska kontakta tvexperten.com senast 2 månader från det att felet upptäckts. Kontakt sker via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

Tvexperten.com står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer tvexperten.com att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Tvexperten.com skall se till att återbetalningen sker utan onödiga dröjsmål. Tvexperten.com förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer tvexperten.com riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Mer information finns på www.konsumentverket.se.