Miljöretur

Miljöretur

Ett stort gissel för många är hur man skall bli av med sina gamla produkter när man har köpt nya. Dom är ofta skrymmande och tar mycket plats. Vi kan hjälpa dig med det!

Vi tar med dina gamla produkter och ser till att dom återvinns enligt förordningen av elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005: 209, 210).