Leveransvillkor

Leveransalternativ
Till terminal
Till tomtgräns/port
Med inbärning


Tillvalstjänster
Miljöretur
 

 

Port/Tomtgräns

Detta ingår i tjänsten

 • Du bokar själv via hemsidan det leverans fönster som passar dig.
 • Avisering av leverans sker ca 30 minuter innan leverans.

Kom ihåg.

 • Du måste vara hemma under hela det överenskomna tidsintervallet.
 • Du skall vara nåbar på de telefonnummer som tvexperten.com/Bring Express erhållit.
 •  I god tid informera tvexperten.com/Bring Express om sådant som kan påverka leveransen, t.ex. svårframkomlig väg.
 • Avbokning skall ske minst en (1) arbetsdag innan godset lastas på bil.
 • Kan inte leverans utföras, och detta beror på mottagaren, alternativt att avbokning sker för sent, så återfås inte fraktkostnaden, detta gäller för alla servicealternativ.

Tänk på att den här tjänsten inte inkluderar:

 • Inbärning och avemballering.
 • Leverans sker så långt som lagligt farbar väg finns. Exempelvis så ingår inte båtavgifter och vidare leverans från båt utan detta får arrangeras och bekostas av mottagaren.
 • Vägverkets färjor anses som farbar väg. Om tvxperten.com/Bring Express måste erlägga någon form av avgift i samband med färjetransport, så kommer denna att vidare debiteras kunden.

 

Uppbärning/Inbärning

Leverans in i hemmet

I Uppbärning ingår leverans in i hemmet till önskad plats (ett av dig anvisat rum/plats).

Detta ingår i tjänsten

 • Vi aviserar dig via något av följande; telefon/SMS/e-mail för bokning av leveransfönster.
 • Leverans av godset in i hemmet på en (1) av dig anvisad plats på överenskommen tid.
 • tvexperten.com/Bring Express informerar kunden om att skydda golv och bereda fri väg in till anvisat rum vid avisering (detta meddelas också dig via webb och leveransbekräftelse)
 • Vi ringer ca 30 minuter innan leverans

Kom ihåg:

 • Du måste vara hemma under hela det överenskomna tidsintervallet.
 • Du skall vara nåbar på de telefonnummer som tvexperten.com/Bring Express erhållit.
 • Informera kring allt sådant som kan påverka leveransen, exempelvis svårframkomlig väg, portkod, våningsplan, tillgång till hiss, trånga/branta trappor etc.
 • Chaufförerna tar inte av sig skorna pga. arbetsmiljöregler. Skydda/täck därför golvet.
 • Tillse att eventuella hinder för leveransbilen och för inbärningen i möjligaste mån är borttagna.
 • Avbokning skall ske minst en arbetsdag innan godset lastats på bil.

Tänk på att:

 • Avemballering inte ingår i den här tjänsten.
 • Leverans sker så långt som lagligt farbar väg finns. Exempelvis så ingår inte båtavgifter och vidare leverans från båt utan detta får arrangeras och bekostas av mottagaren.
 • Vägverkets färjor anses som farbar väg.
 • Om Vitvaruexperten.com/Bring Express måste erlägga någon form av avgift i samband med färjetransport, så kommer denna att vidare debiteras kunden.

 

Retur

Detta ingår i tjänsten

 • Transport av utbytta/returnerade varor tillbaka enligt samma servicenivå som vid leverans.

Kom ihåg

 • Varor skall vara urplockade och av installerade när vi anländer. Om detta ej är utfört nekas returhämtningen.
 • Godset skall i första hand vara skyddat med original emballage. Finns ej detta kvar skall godset förses med likvärdigt skydd.

Tänk på att:

 • Urplockning, avinstallation och emballering av produkt inte ingår.
 • Vägverkets färjor anses som farbar väg. Om Vitvaruexperten.com/Bring Express måste erlägga någon form av ersättning i samband med en färjetransport kommer detta debiteras kunden.

 

Miljöretur

Detta ingår i tjänsten

 • Vi tar med utbytta produkter till kommunens miljöåtervinning.

Kom ihåg att

 • Varor i retur för miljöåtervinning skall vara urplockade och av installerade när vi anländer. Om någon installationstjänst valts så ingår avinstallation av gammal produkt i tjänsten miljöretur.
 • Ange hur många artiklar som skall returneras.

Tänk på att följande inte ingår i tjänsten:

 • Urplockning och avinstallation, detta gäller dock inte om någon av våra installationstjänster beställts. 
 • Vägverkets färjor anses som farbar väg. Om tvexperten.com/Bring Express måste erlägga någon form av avgift i samband med färjetransport, så kommer denna att vidare debiteras kunden.

 

Upphämtning på Distributions Central

Detta ingår i tjänsten

 • Utlämning av produkt från Distribution Central
 • Godset överlämnas vid terminalens portar/dörrar.
 • Avisering per telefon/SMS/e-mail av tvexperten.com/Bring Express för bokning av upphämtningsfönster.

Kom ihåg att:

 • Att komma till terminalen på angivet tidsfönster.
 • Följa de anvisningar som angivits vid aviseringen.
 • Du är självt ansvarig för lastning av godset.

Detta är inte inkluderat:

 • Lastning av gods på mottagarens bil.