Leveransvillkor

Leveransalternativ
Till tomtgräns/port (större varor)
Med inbärning (större varor)
Till uthämtningsställe (mindre varor)


Tillvalstjänster
Miljöretur
Installation (separat tjänst - bokas här)

 

Port/Tomtgräns

Detta ingår i tjänsten

 • Hemleveranser avieras via sms med förslag på leveranstid när godet står på aktuell terminal.
 • Avisering av leverans sker ca 30 minuter innan leverans.

Kom ihåg.

 • Du måste vara hemma under hela det överenskomna tidsintervallet.
 • Du skall vara nåbar på de telefonnummer som tvexperten.com/Bring Express erhållit.
 •  I god tid informera tvexperten.com/Bring Express om sådant som kan påverka leveransen, t.ex. svårframkomlig väg.
 • Avbokning skall ske minst en (1) arbetsdag innan godset lastas på bil.
 • Kan inte leverans utföras, och detta beror på mottagaren, alternativt att avbokning sker för sent, så återfås inte fraktkostnaden, detta gäller för alla servicealternativ.

Tänk på att den här tjänsten inte inkluderar:

 • Inbärning och avemballering.
 • Leverans sker så långt som lagligt farbar väg finns. Exempelvis så ingår inte båtavgifter och vidare leverans från båt utan detta får arrangeras och bekostas av mottagaren.
 • Vägverkets färjor anses som farbar väg. Om tvxperten.com/Bring Express måste erlägga någon form av avgift i samband med färjetransport, så kommer denna att vidare debiteras kunden.

 

Uppbärning/Inbärning

Leverans in i hemmet

I Uppbärning ingår leverans in i hemmet till önskad plats (ett av dig anvisat rum/plats).

Detta ingår i tjänsten

 • Vi aviserar dig via något av följande; telefon/SMS/e-mail för bokning av leveransfönster.
 • Leverans av godset in i hemmet på en (1) av dig anvisad plats på överenskommen tid.
 • tvexperten.com/Bring Express informerar kunden om att skydda golv och bereda fri väg in till anvisat rum vid avisering (detta meddelas också dig via webb och leveransbekräftelse)
 • Vi ringer ca 30 minuter innan leverans

Kom ihåg:

 • Du måste vara hemma under hela det överenskomna tidsintervallet.
 • Du skall vara nåbar på de telefonnummer som tvexperten.com/Bring Express erhållit.
 • Informera kring allt sådant som kan påverka leveransen, exempelvis svårframkomlig väg, portkod, våningsplan, tillgång till hiss, trånga/branta trappor etc.
 • Chaufförerna tar inte av sig skorna pga. arbetsmiljöregler. Skydda/täck därför golvet.
 • Tillse att eventuella hinder för leveransbilen och för inbärningen i möjligaste mån är borttagna.
 • Avbokning skall ske minst en arbetsdag innan godset lastats på bil.

Tänk på att:

 • Avemballering inte ingår i den här tjänsten.
 • Leverans sker så långt som lagligt farbar väg finns. Exempelvis så ingår inte båtavgifter och vidare leverans från båt utan detta får arrangeras och bekostas av mottagaren.
 • Vägverkets färjor anses som farbar väg.
 • Om Vitvaruexperten.com/Bring Express måste erlägga någon form av avgift i samband med färjetransport, så kommer denna att vidare debiteras kunden.

 

Miljöretur

Detta ingår i tjänsten

 • Vi tar med utbytta produkter till kommunens miljöåtervinning.

Kom ihåg att

 • Varor i retur för miljöåtervinning skall vara urplockade och avinstallerade när vi anländer.

Tänk på att följande inte ingår i tjänsten:

 • Vägverkets färjor anses som farbar väg. Om tvexperten.com/Bring Express måste erlägga någon form av avgift i samband med färjetransport, så kommer denna att debiteras vidare till kunden.